Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w drugiej połowie kwietnia (20-21 kwietnia 2020 roku) odbędzie się interesująca, ogólnopolska konferencja Między katedrą a katedrą, poświęcona stosunek Kościół, a nauka, kultura i polityka. W trakcie dwóch dni uczestnicy będą mogli posłuchać zaproszonych prelegentów i naukowców. Na miejscu odbędzie się także wystawa prac artystów.

Tematyka Między katedrą a katedrą – Kościół a nauka, kultura i polityka:

Konferencja stanowi część cyklicznego i odbywającego się pomiędzy dyscyplinami projektu studentów, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz spojrzeniami na świat ich otaczający. Nowe wydarzenie skoncentrowane zostało na relacjach pomiędzy chrześcijaństwem, a dziedziną kultury, polityki oraz nauki.

Wydarzenie skupi się na poszerzeniu powiązań, zaproszeniu wielu środowisk do dyskusji budujących mosty, umożliwiające lepsze rozumienie człowieka, religii oraz różnych stref życia.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Między katedrą a katedrą – Kościół a nauka, kultura i polityka

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia od godziny 16:30, po czym odbędzie się pierwszy panel profesorów trwający od 17:00 do 19:30. Następnie będzie można do 20:30/21:00 poświęcić swój czas na podziwianie prac artystów.

Drugiego dnia atrakcje rozpoczynają się już od godziny 9:00, tego dnia liczyć można na wstępny wykład, 2 sekcje obrad konferencyjnych oraz wielką debatę ekspercką. Całość zakończy się w okolicach godziny 18:00, w międzyczasie zapewniając uczestnikom dwie przerwy kawowe oraz jedną obiadową z możliwość skorzystania z dostępnego na miejscu bufetu.

Opłaty związane z konferencją

Uczestnicy aktywni muszą dokonać płatności wynoszącej 100 złotych, przy czym dotyczy ona tylko osób, których referaty został zakwalifikowane. Kwota NIE obejmuje obiadu, za który można zapłacić osobno.

Najważniejsze terminy konferencji Między katedrą a katedrą – Kościół a nauka, kultura i polityka:

Wydanie odbędzie się w terminie od 20 do 21 kwietnia 2020 roku. Informacje o zakwalifikowanych referatach zostaną rozesłane e-mailowo do 21 marca 2020 roku.

Debata ekspercka odbędzie się 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 16:00 i będzie ona tłumaczona na język migowy.

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna: Między katedrą a katedrą – Kościół a nauka, kultura i polityka – Miejsce i data wydarzenia:

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna: Między katedrą a katedrą – Kościół a nauka, kultura i polityka odbędzie się w terminie od 20 do 21 kwietnia 2020 roku. Wydarzenie mieścić się będzie w Budynku wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Jordana 18.

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Teologów UŚ, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ, Studenckie Koło Naukowe LogISMos, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie PRO, Doktoranci Wydziału Teologicznego UŚ

Źródło grafiki: Biel Morro on Unsplash


0 Komentarzy

Dodaj komentarz