Terroryzm w ostatnich latach okazał się gigantycznym problemem, który uświadomił wielu ludzi na temat tego jak skomplikowany mamy świat i jak globalizacja wpływa na pojawianie się nowych, jeszcze bardziej brutalnych i bezwzględnych zagrożeń. Obywatele stali się jeszcze bardziej bezbronni, a przebywający w wielu miejscach potencjalni terroryści mogą, w krótkim czasie narobić złego.

W związku z czym po raz czwarty zdecydowano się zorganizować ogólnopolską konferencję poświęconą temu tematowi w kontekście nie tylko całego świata, ale także i Polski. Przy okazji cała impreza zaprezentuje nam naprawdę szerokie podejście do kontekstu aktualnych i minionych zdarzeń.

Tematyka IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Terroryzm

W chwili sporządzania tego wpisu nie był jeszcze dostępny dokładny plan i program imprezy, jednakże w sieci pojawiły się dokładne informacje odnoszące się do planowanej do poruszenia się tematyki. A trzeba przyznać, że zdecydowano się poświęcić sporo czasu na głębokie analizy odnoszące się nie tylko do współczesnej i aktualnej sytuacji na świecie.

Dokładny zakres tematyczny obejmujący: Zagrożenia, prewencja, perspektywy

 • czy jest jeden terroryzm? Próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu;
 • terroryzm na przestrzeni wieków – rys historyczny;
 • współczesny terroryzm islamski – największe wyzwanie XXI wieku?
 • organizacje terrorystyczne;
 • rola mediów w „epoce terroryzmu;
 • bioterroryzm (wykorzystanie broni biologicznej, najnowszych osiągnięć medycyny, biotechnologii i genetyki do działań terrorystycznych);
 • terroryzm chemiczny (użycie broni chemicznej, możliwości przeciwdziałania gazom bojowym);
 • cyberterroryzm (wykorzystanie zdobyczy technologii informacyjnej do celów terrorystycznych);
 • skutki ataków terrorystycznych – społeczeństwo, polityka, gospodarka;
 • polityczne i prawne metody walki z terroryzmem – prewencja i niwelowanie skutków ataków;
 • społeczność międzynarodowa wobec ataków terrorystycznych.

Terminy zobowiązujące w 4 edycji Konferencji Neukowej Terroryzm

Do 30 stycznia 2020 roku możemy się zarejestrować, natomiast do 10 lutego będziemy mogli słosić streszczenia wystąpień. Konferencja odbędzie się 21 lutego 2020 roku, do 28 dnia nadsyłane będą rozdziały monostrafii i oświadczeń. Do 15 września wydane zostaną monografie w cyfrowej formie.

Opłaty za udział

Do 12 grudnia 2019 roku za udział zapłacimy 219 złotych, natomiast od 13 do 31 stycznia 2020 roku będziemy się mogli zarejestrować za 239 złotych. Publikacja rozdziału w monografii to dodatkowy koszt wynoszący 159 złotych.

Data i miejsce

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy odbędzie się 21 lutego 2020 roku. Jeszcze nieznane jest dokładne miejsce wydarzenia w Lublinie.

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

https://www.facebook.com/konferencja.terroryzm/videos/511682979687561/

Źródło grafiki: Photo by Calvin Hanson on Unsplash

Kategorie: Konferencje

0 Komentarzy

Dodaj komentarz