III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współcześnie o konsumpcjonizmie to kolejne wydarzenie skoncentrowane na zapewnieniu uczestników głębokiej analizie problemu dotykającego wielu ludzi jakim jest konsumpcjonizm dochodzący niekiedy nawet do poziomu uzależnienia od robienia zakupów.

Późny rozwój tak zwanego kapitalizmu kompradorskiego na szeroko rozumianym świecie spowodował, że wielu ludzi poświęciło wiele elementów swojego życia na rzecz bogacenia się i życia dla pieniędzy, podążając za nimi i za drogimi towarami. Wciąż zbyt mało mówi się publicznie jednak o tym jak bardzo konsumpcjonizm jest niebezpieczny i jak mocny, negatywny wpływ może on mieć na każdego z nas.

Tematyka III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Niestety w chwili pisania tego artykułu nie znany był program wydarzenia, przy czym w sieci dostępne były informacje dotyczące tego jaka tematyka będzie poruszana w trakcie wystąpień.

Dokładny zakres tematyczny „Współcześnie o konsumpcjonizmie:

 • rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy,
 • konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych,
 • charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa,
 • sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów,
 • konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm, kultura konsumpcji a więzi społeczne, wartości duchowe a materialne,
 • perspektywy rozwoju poprzez konsumpcjonizm, jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń,
 • konsumpcjonizm w kontekście zasobów ludzkich (marnotrawienie zasobów ludzkich, czasu itp.), konsumpcjonizm a środowisko naturalne,
 • konsumpcjonizm a uzależnienia,
 • ochrona praw konsumenta (konsumeryzm),
 • mass media jako lokomotywa napędzająca rynek konsumencki,
 • rola marketingu i reklamy w konsumpcjonizmie,
 • konsumpcja trwała i zrównoważona.

Terminy zobowiązujące III OKN – Współcześnie o konsumpcjonizmie:

3 Ogólnopolska Konferencja Naukowa odbędzie się 30 listopada, natomiast udział można zgłosić do 8 listopada 2019 roku. Streszczenia wystąpień i postery naukowe można zgłaszać do 10 listopada. 9 grudnia zakończy się proces nadsyłania rozdziałów do monografii i oświadczeń autorów, a do 30 czerwca cyfrowo zostaną wydane monografie.

Opłaty

III tura rejestracji zakończy się 8 listopada 2019 roku. Za udział zapłacimy 239 złotych, dodatkowo za 159 złotych będziemy mogli opublikować rozdziału w monografii.

Data i miejsce wydarzenia

3 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Współcześnie o konsumpcjonizmie odbędzie się 30 listopada 2019 roku. Miejscem wydarzenia będzie Ecotech Complex UMCS przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie.

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Źródło grafiki: Photo by Zac Wolff on Unsplash


0 Komentarzy

Dodaj komentarz